ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Λόγω των καιρικών συνθηκών η πισίνα θα ανοίξει την 1η Μαϊου