Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ